Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"
MAAGILINE RING - ELURATAS

Maagilise ringi
sümbol on oma erinevates vormides - spiraalid, labürindid, püramiidid, jne, tuntud praktiliselt kõikides kultuurides ja traditsioonides.
Kõige põhjalikumalt on tema tähendust ja olemust ning temas sisalduvaid erinevaid praktilisi võimalusi kirjeldatud hiina muutuste raamatus, taro kaartides, tiibeti mandalates, indiaanlaste rituaalides ja elufilosoofias, Atlantisega seotud legendides. Ruumiliselt on tema aspektid kodeeritud püramiididesse, hiitesse, kirikutesse, hoonetesse - kõigesse.
Inimese hingamine, sünd, elu ja surm on maagilise ringi avaldumine. Ka inimese ülesehitus, keha, hinge ja vaimu omavaheline toimimine nii sise- kui välismaailmas põhineb Maagilisse Ringi kodeeritud seaduspärasustel.
Teadjad, maagid, shamaanid, tervendajad, alkeemikud on läbi aegade seda tõdemust suurema või väiksema eduga kasutanud, igaüks natuke oma vaatenurga alt.
Arvata võib, et tanapäeva on jõudnud kaduvväike osa nendest teadmistest ja oskustest, mis läbi ajastute on maagilise ringi kohta teatud ja osatud.
Selle põhjal, mis meieni on jõudnud ja pidevalt jõuab, võib ütelda, et Maagiline ring ja tema läbi avalduv Kõiksus avab ennast igale tema poole pöördujale sügavalt isiklikult ja individuaalselt - Läbi pöörduja mõtete, tunnete, soovide ja kehaliste protsesside - meele peegelduste.
Seetõttu saab Maagilise ringiga suhtlemine ja temalt õppimine võimalikuks, kui inimene oskab oma meelt vaigistada, erapooletult jälgida ning tingimatult kogeda oma mõtetes, tunnetes ja kehas toimuvat.
Maagiline Ring toimib meie taotlusele vastavate, teadvusesse kerkivate kogemuste võimendajana.
Maagiline ring, nagu ka püramiidid, spiraalid, bumerangid, labürindid, unenäopüüdjad, jne. on vaimsed tehnoloogiad, mille aktiveerivad teadlikult loodud Taotlused - Palved.
Sellest tulenevalt on lõputult tema kasutusvaldkondi, -meetodeid ja -võimalusi. Ta toimib nii füüsiliselt väljaehitatult, joonistatult, kujutluslikult kui ka mõnes muus vormis.


Süstematiseerides Maagilise Ringi ja tema erinevate vormide erinevaid praktilisi kasutusvõimalusii, võtsin aluseks inimeste jaoks olulised ja aktuaalsed eluvaldkonnad.

 • Teadlikkuse avardamine - Teadliku Meele arendamine, erinevate tunnete ja seisundite kogemuslik tundmaõppimine, kadunud hingeosade ülesleidmine ja tagasitoomine, olemise terviklik mõistmine. Sisemine, iseenese tasakaalustamine ja maailma tervikuks loomine.
 • Sisemaailm tundmaõppimine - alateadvus, mälu, tervis, enesetervendamine, kannatuste põhjuste leidmine
 • .
 • Isiklik ajalugu ehk karma ja selle kustutamine, inimsuhted, vajalike oskuste, annete, teadmiste ja nendega seotud teadvuseseisundite ülesleidmine ja arendamine.

 • Välise maailma erinevate sündmuste mõjud eneseteostusele. Abivahend valikute tagajärgede teadvustamiseks.
 •  

  Eelnevaga loetlesin vaid mõningaid Maagilise Ringi, põhjala spiraali, labürintide kasutusvaldkondi, milliseid ma shamaanilaagrites praktiliselt tutvustan.


  Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
  Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
  EST  RUS
  Uudised
  --------
  Arhailiste Traditsioonide Keskus
  Keskuse kasutusvõimalused
  Trummi ja flöödipood
  Asukoht
  --------
  Megaliitehitised
  Rituaalid
  Fotogaleriid
  --------
  Ürituste aastaplaan
  Kontakt ja tutvustus
  Artiklid
  Annetuskeskkond
  Arhiiv üritustest
  --------

  Nimi
  Email

  160  VIDEOD JA AUDIOD

  Video ja Audiomaterjalid
  Arhailiste Traditsioonide keskusest ja 
  Tõnu Talimaa tegemistest.


      

  2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
  shamaaniolemisest ja praktikat


  Šamaanifestival
  ŠAMAANIPÄEVAD 2022
  21 - 24 Juulil
  Indiaani hingeflöötidw meisterdamise
  töötuba
  21 - 22 mai
   


  TRUMMI - JA
  FLÖÖDIKODA
   

   SHAMAANIPÄEVAD 2022


  SHAMAANIRESTORAN