Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"
eurotas-logo


Eckhart Tolle on öelnud….

Oluline on pidevalt oma kehaga kontaktis olla. Oluline on teda kogu aeg tunda. See muudab su elu väga kiiresti sügavamaks. Mida enam sa sisekeha teadvustad, seda kõrgem on su vibratsioonitase, seda eredama leegiga ta hõõgub. Energia kõrgemal tasandil ei mõjuta sind enam negatiivsus ja su ellu tulevad uued, kõrgemat energiataset iseloomustavad olukorrad…

 

 

…..Ootame teid osalema

 

 

                                Eneseavardamise seminarile

 

                   TERVIKLIK KEHALISUS

                         17 - 19 veebruaril

                                                                                                                                


Algav intensiivseminar  on mõeldud inimestele, kes soovivad ehitada endasse kindlat, turvalist ja tasakaalustatud teadvuse avardumist võimaldavat teadlikkuse vundamenti.

Selle seminari  jooksul saate omandada põhjalikud isiklikel kogemustel põhinevad oskused ja teadmised oma kehaga ja oma energiate ning mõtlemisega suhtlemisest, samuti kehas, hinges ja vaimus toimuvate elujõudude kogemisest ja juhtimisest. Oma hinge terviklikkuse taastamisest, enesetervendamisest. Omandate kogemused Ego transformeerimisest, vaimsetest ja energeetilistest keharuumi rännakutest, ühtsusteadvuse avardumisest ning vaatleva tunnistajana olemisest.

 

Seminar toimub mängulise grupitöö vormis.

Eelnev  enesetervendamise, mõtluse, meditatsiooni või energiatega töö kogemus pole vajalik.

 

Seminari osalustasu on 85.- EUR
Tagastamatu registreerimistasu seminaridele on: 30.- EUR

Osalemistasu või registreerimistasu kanda arveldusarvele:
a/a 221051797028     Saaja: OÜ Avardaja

Selgitusse märkida "osalemistasu „kehalisuse väe“ seminarile" või "registreerimistasu „kehalisuse väe“ seminarile".

Andke enda osalemisest teada kindlasti ka emailile: terviklik1@terviklik.ee või tel: 55 646 987.

Seminari toimumiskoht on :Tallinnas, Kaarli puiestee 10, Ovallstuudios.

Reedel on toimumisaeg kella 18.00 – 22.00 ni.

Laupäeval ja pühapäeval  kella 10.00 – 18.00 ni.

Selga vaba, soe, sportlik riietus, kaasa istumismatt ja kerge tekk, kirjutusvahendid.

Seminari viib läbi Tõnu Talimaa.

Tõnu Talimaa on viimased 20 aastat süvitsi ja süsteemselt uurinud ja avastanud iseenda ja maailma traspersonaalset olemust.On läbinud PhD Sergei Strekalovi 5- aastase autorikooli "Mängud Teadvuse Avarustes" ning osalenud paljudel šamanistlikel laager-rännakulistel koolitustel Uuralites ja Karpaatides.
Viimased 15 aastat on ta läbi viinud erinevaid eneseleidmise seminare ja laagreid Eestis ja Venemaal, eesmärgiga aidata inimestel leida inimestel oma sisemine terviklikkus ja transpersonaalne olemus. On Arhailiste Traditsioonide Keskuse koolitaja, Rahvusvahelise Transpersonaalse Assotsiatsiooni "Wholeworld" liige.

Rohkem infot saab e – mailil: terviklik1@terviklik.ee

                                    Tel: 55 646 987, Tõnu.

 

                       Kodulehelt: www.terviklik.ee

 

             SEMINARIDEST LÄHEMALT.

Väekust võiks kirjeldada ka kui võimekust olla vaba mentaalsetest, energeetilistest ja kehalistest, teadvelolu piiravatest mustritest.
Need mustrid väljenduvad meis erinevate eelarvamuste, teadmiste, automaatselt emotsionaalsete reageeringute, käitumisstrateegiate, õpitud rollidena ning kehaliste harjumustena.
Kõik need mustrid oma olemuselt on tervikud mõtlemisest, tundmisest ja kehaprotsessidest.
Et neid mustreid terviklikult näha ja neist vabaks saada, on meil vaja toetuda millelegi, mis siin ja praegu hetkes sisaldaks tervikuna nende mustrite kehalisi, energeetilisi ja informatiivseid aspekte.

 Ainsaks selliseks toetuspunktiks on meie keha ning siit tulenevalt võib öelda, et vabaduse, teadlikolemise ja enesemuutmise kunsti vundamendiks on kehaline teadlikkus.

  Kehaline teadlikkus – see on:

 • Hea maandatus ja terve elujuure olemasolu.

 • Siin ja praegu hetkes teadvelolu endas toimuvast.

 • Oskus juurde pääseda oma kehasse salvestunud füsioloogilisele, emotsionaalsele ja informatiivsele mälule ning seda muuta.

 • Alus enesejuhtimise ja enesemuutmise kunstile.

 • Oma kehalisuse väärtustamine ning rõõm mängulisusest, liikumisest, tegutsemisest.

 • Ohutustehnika, hüppeplatvorm ja vabaduse pant sügavaimatesse ja avaraimatesse muutunud teadvuse seisunditesse kulgemisel.

 • Värav tervisesse, oma hinge terviklikkusesse, valgustatusse.

 • Vahetu suhtlemine Loojaga, Suure Vaimuga.

 

TERVIKLIK KEHALISUS  I     

See on seminar kõige põhilisemate kehalise teadlikkuse elementide avastamise, tundmaõppimise ja nende arendamise harjutamise seminar.

Põhiteemadeks ja praktikateks on:

 • Siin ja praegu hetkes teadvelolija äratamine- märkamine endas.

 • Keha kui meeleorgani füüsiliste, energeetiliste ja informatiivsete tähenduste ja funktsioonide tundmaõppimine.

 • Keha avarusliku kogemise harjutamine (Meelerännakud oma keha ruumis), kehas energiate ja informatsiooni märkama õppimine.
  Sisekehaga kontakti loomine

 Selle seminari lõpuks jõuame oskuseni terviklikult kogeda oma sisekeha ükskõik millist keharuumi, kehaosa ning seal olevat energiat ja informatsiooni.

Avardume kehalise eneseväljenduse hirmudest, arendame oskust keharuumiga näha.

Toome oma ellu mängulise Looja energiaid ja teadvust.


TERVIKLIK KEHALISUS   II       

Seminar on pühendatud siin ja praegu hetkes, teadvelolijana, oma välise elu ja sisemise ruumi tervendamisele.

Praegusel ajal räägitakse palju muutumisest, suurest transformatsioonist, uue teadvuse ja uue maailma sünnist. Seda, et me kõik muutume oma arusaamistes, enese ja maailma tajumiselt sügavamateks ja avaramateks.

Räägitakse ka sellest, et neid muutusi on kergem ja turvalisem läbida, endast läbi lasta,

 • kui suudame olla teadlikud iseenda sees siin ja praegu hetkes toimuvast – kuidas eluprotsessid meis toimuvad.

 •  kui me suudame toimuvat muutust võtta vastu huvi, tänu ja mängulisusega.

 •  kui meis on piisavalt kasvanud loov vabadus ja elurõõmus elujaatus.

 •  kui me kogemuslikult teame, kes me oleme , mida kanname endas.

 • Kui me oleme Emakese Maaga kui elava olendiga tunnetuslikus sidemes.

 Tõesti - see mida räägitakse - nii see on. Tunnen seda iseenda sisemise ruumi kvaliteetide muutumisest.

Kehalisuse väe seminaride põhiline väärtus seisnebki selles, et saab omandada isiklikku praktilist kogemust – kuidas endasse eelloetletud oskusi – seisundeid luua või neid avardada.

Seminaril saate

 • lihtsalt ja turvaliselt avastada ja mõista iseenda sees toimuvat.

 • Avastada, kuidas lihtsate võtetega teadvustada ja juhtida enda sees toimuvaid elujõudusid.

 • Saate luua ennast elujõuliseks, mänguliseks ja teadlikuks kaasloojaks oma teadvuse ülendumise protsessis.

 • Avada enda jaoks tunnetuslik side Emakese Maaga.

Seminaril õpitu garanteerib elujõulise, avatud ja usaldusliku suhtumise iseendasse ja maailma.

Kogetu ja õpitu tulemuseks on elurõõmsuse, elujõulisuse, elutahte, tervise ja sisemise terviklikkuse avardumine iseendas.

Me ehitame seminaril oma teadvust sellisesse kujusse, kelle vaade kiirgab huvi ja põnevust ükskõik mida vaadates, kelle süda on täidetud tänu ja austusega toimuva kogemuse suhtes ning kes tegutseb elurõõmsuses ja mänguliselt – see on vaimselt, hingeliselt ja kehaliselt ennast ja maailma Armastava ISE kuju meis.

Kui me teadvustame endas seda armastava Ise kuju, oskame ja suudame läbi Tema elada, siis ükski tundmatus, ükski takistus ja raskus, olgu need sisemised või välised, ei ole enam hirmutavad, ületamatud ega rasked ning meis ja meie ümber toimuv muundumine muutub põnevaks elamise rännakuks.

Huvi ja põnevust saab avardada läbi huvi ja põnevusega tehtavate tegevuste, tänu ja austust saab avardada läbi iseenda ja teiste usaldamise ning avatud olemise, mängulisust saab avardada läbi loominguliste eneseväljenduste.

Kõik praktikad on üles ehitatud huvitavatele ja põnevatele tegevustele, milledeks on mängulised loomingu ja suhtlemise mängud ning põnevad shamaanihingamised.

Seminari ülesehitus:

Kordame eelmisel seminaril õpitut - oma tähelepanu teadlikku häälestamist kehalistele, energeetilistele ja mentaalsetele protsessidele.
Tuletame meelde kehaprotsesside, tundeprotsesside ja mõtteprotsesside kogemuste teadlikku üksteiseks muundamist.
Harjutame sisemiste jõumanöövrite abil keha - tunde - ja mõtteprotsesside juhtimist ja transformeerimist.
Tervendame oma hingeruumi, terviklikustades seal "elavaid" polariseerunud hingeosasid (alaisiksusi).
Teeme enesest teadlikuks saamise ja enese tervendamise eesmärgil shamaanirännakuid omaenda  erinevatesse kehaavarustesse.
Sõidame "Vaimulaevaga" hingesügavustes esivanemate kanalisse, et kohtuda ja luua loov side oma esivanemate kanali patriarhiga.

Kõik see toimub turvalises õhkkonnas, põnevate ja mänguliste hingamispraktikate, harjutuste, ja tantsude vormis.


Põhiteemadeks ja praktikateks on:

 • Elurõõmu ja elutahet piiravate või neid kustutavate sisemiste mustrite märkamine ja transformeerimine.

 • Erinevate elujõudude avaldumiste juhtimine nn sisemiste jõumanöövritega.

 • Energiate kehaline joonistamine

Jõuame selgeks õppida olulised ja  efektiivsed enesetervendamise ja enesejuhtimise oskused. Avardume ja süveneme oma siin ja praegu hetke teadlikkuses. Õpime ühendama maad ja taevast enda sees.

 Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
EST  RUS
Uudised
--------
Arhailiste Traditsioonide Keskus
Keskuse kasutusvõimalused
Trummi ja flöödipood
Asukoht
--------
Megaliitehitised
Rituaalid
Fotogaleriid
--------
Ürituste aastaplaan
Kontakt ja tutvustus
Artiklid
Annetuskeskkond
Arhiiv üritustest
--------

Nimi
Email

171VIDEOD JA AUDIOD

Video ja Audiomaterjalid
Arhailiste Traditsioonide keskusest ja 
Tõnu Talimaa tegemistest.


    

2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
shamaaniolemisest ja praktikat


Šamaanifestival
ŠAMAANIPÄEVAD 2021
23 - 25 Juulil
Indiaani hingeflöötidw meisterdamise
töötuba
21 - 23 mai
 


TRUMMI - JA
FLÖÖDIKODA
 

 SHAMAANIPÄEVAD 2021


SHAMAANIRESTORAN