Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"
eurotas-logo


Eneseleidmise seminar

SÜNNI TERVENDAMINE

23 - 25 novembril
Tallinnas, Tuulemaa 12, MTÜ Valgusepesa ruumides.

See on praktiline seminar Elutee suurtest müsteeriumitest - Sünnist ja Surmast, Esivanemate kanalist ning sünnitraumadest ja sünnikodeeringust.


Seminar võimaldab:
Tundma ja muutma õppida oma varjatud harjumusi ning oma elustrateegiaid ja nende allikaid.
Mõista isikliku surma olemust, teda „näha” ja „puudutada”, et teadvustada aega kui ühte suurimat väärtust.
Mäletada ja uuesti läbi elada oma viljastus – ja sünnimomenti, et muuta muudetavaks enda Ego algkodeeringu mustreid.
Uut taipamist enda mineviku suhtes ning uut nägemust tuleviku suhtes.

Seminari põhiteemad:
Suhted ema ja isaga - nendest suhetest tulenevad seosed tervisele, harjumustele, elamise strateegiatele ja iseloomu avaldumisele.
Surematuse filosoofia.
Viljastusmomendi, looteaja kogemuste ja sünniprotsessi mõju meie elukäigu ja elusündmuste kujunemisele – alateadvuse süvamaatriksid.
Sünnitraumad ja nende mõjud meie tervisele, elamise strateegiatele, võimetele, annetele.

Seminar lõpeb sünnikanali rituaaliga.
See on protsess, kus osalejad saavad reaalselt kogeda isiklikus sünniprotsessis toimunut nii, nagu see kehaliselt, emotsionaalselt toimus. Selle tulemusena saavad selgemaks seletamatud mustrid valikutes, elamise ja tegutsemise strateegiates,inimsuhetes, hirmudes ja kiindumustes ning tekivad võimalused nende muutmiseks. Avardub üldine teadlikkus enda ja elu suhtes.

 Seminari tulemused:
Süveneb ja avardub inimeste ja iseenda mõistmine, enda välises ja sisemises elus toimuva teadvustamine.
Värske elujõud elamiseks - sära silmades ja tahe elamiseks.
Unustatud kunsti – Iseendalt õppimise oskuse mäletamine.

 

Seminaril osalemiseks on vaja omada mugavat ja sooja riietust, ustumis - lamamismatti, kirjutusvahendeid ning sünnikanali protsessiks lina, millest katkiminemise korral kahju pole ja õhukest tekki.

Laupäeval saab lõunat süüa lähedal olevates toidukohtades, pühapäeval on vaja moonakott endal kaasa võtta, sest sünniprotsessi ajal me lõunapausi ei tee. Seminari viib läbi Tõnu Talimaa.
 Tõnu Talimaa on viimased 20 aastat süvitsi ja süsteemselt uurinud ja avastanud iseenda ja maailma traspersonaalset olemust.On läbinud PhD Sergei Strekalovi 5- aastase autorikooli "Mängud Teadvuse Avarustes" ning osalenud paljudel šamanistlikel laager-rännakulistel koolitustel Uuralites ja Karpaatides.
Viimased 15 aastat on ta läbi viinud erinevaid eneseleidmise seminare ja laagreid Eestis ja Venemaal, eesmärgiga aidata inimestel leida inimestel oma sisemine terviklikkus ja transpersonaalne olemus. On Arhailiste Traditsioonide Keskuse koolitaja, Rahvusvahelise Transpersonaalse Assotsiatsiooni "Wholeworld" liige.Seminari toimumiskoht on: Tallinn, Tuulemaa 12Reedel kell 18.00 – 22.00
laupäeval 10.00 - 19.00
pühapäeval 09 - 18.00

Seminari osalemistasu on 85.- EUR


Registreerumise tagab registreerumistasu 25.- EUR tasumine.

KINNITAGE OMA OSALEMISSOOV REGISTREERIMISTASU TASUMISEGA

Registreerimiseks kanda tagastamatu registreerimistasu 25.- EUR arveldusarvele.

a/a 221051797028
Saaja: OÜ Avardaja

Selgitus: Registreerumine Sünni tervendamise seminarile 23 - 25 november
Registreerumisest anda teada  e - mailil terviklik1@terviklik.ee

 Tervikuna tasuda samale arvele. Siis selgituseks märkida: Sünni Tervendamise seminari osalustasu.

Osalustasu saab tasuda ka kohapeal sularahas.

 

Rohkem infot : tel 55 646 987 või terviklik1@terviklik.ee
Mõningaid mõtteid Esivanemate Patriarhist ja sünnikodeeringust.

 ESIVANEMATE KANALI PATRIARHI teema kohta.

 Esivanemate kanali patriarh on pärilikkuse koodilooja ja hoidja. See kood avaldub sisemiste väärtustena, seadustena, oskustena, annetena, mis liiguvad suguvõsades läbi põlvkondade. Sisuliselt on tegemist tugeva tegijaga (energiaga) DNA kodeeringu maatriksi loomises ja hoidmises.
Ilma selle energia toetusetta on praktiliselt võimatu arendada endas neid omadusi, võimeid, taipamisi, mis ei kuulu tema väärtussüsteemi. Tema toetus millegile - see tähendab lubatud "koodi" tekkimist meie endi alateadvuse sügavuses - DNA - s.
Seda energiat on võimalik personifitseerida, on võimalik ta enda sees üles leida ning temaga suhelda. Leida enda sees suur liitlane ja abiline oma teadvuse avardumise rännakul. Samuti saavad selgeks paljude alateadvuslike automatismide allikad. Sellest suhtlemisest saavad selgemaks ka isikliku vereliini väärtused, seadused ning nendest tulenevad kehalised, hingelised ja vaimsed mõjud.

SÜNNIKODEERINGUST

 Me kogeme ennast olevana juba enne viljastusmomenti. Selle maailmaga kokkulõimumise protsessiga kaasnevad meil erinevad tunde ja kehakogemused, mis salvestuvad rakkude tuummällu.
Sünnikodeering tekib sünniprotsessiga, kui tunde ja kehakogemused pitseeruvad rakkude tuummälus avatuste - suletuste maatriksiks. See maatriks on aluseks meie Ego valikutele, otsustele ja piiridele.
Sünnikodeering on aluseks alateadlike hirmude ja kiindumuste avaldumistele, samuti erinevatele kehalistele, hingelistele ja vaimsetele probleemidele. Sünnikodeeringut on võimalik "lugeda" ja muuta. Muuta saab teda - TEADLIKULT UUESTI SÜNNIPROTSESSI LÄBIDES.
Seminaril seda ka teeme.

Põnevate kohtumisteni!

 Päikest!

Tõnu Talimaa.


Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
EST  RUS
Uudised
--------
Arhailiste Traditsioonide Keskus
Keskuse kasutusvõimalused
Trummi ja flöödipood
Asukoht
--------
Megaliitehitised
Rituaalid
Fotogaleriid
--------
Ürituste aastaplaan
Kontakt ja tutvustus
Artiklid
Annetuskeskkond
Arhiiv üritustest
--------

Nimi
Email

193VIDEOD JA AUDIOD

Video ja Audiomaterjalid
Arhailiste Traditsioonide keskusest ja 
Tõnu Talimaa tegemistest.


    

2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
shamaaniolemisest ja praktikat


Šamaanifestival
ŠAMAANIPÄEVAD 2021
23 - 25 Juulil
Indiaani hingeflöötidw meisterdamise
töötuba
21 - 23 mai
 


TRUMMI - JA
FLÖÖDIKODA
 

 SHAMAANIPÄEVAD 2021


SHAMAANIRESTORAN