Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"

MÕTISKLUS 2013. a SHAMAANILAAGRITE TSÜKLI SÜVAEESMÄRKIDEST NING TOIMIMISE PÕHIMÕTETEST.

                                                                                                                                                         

Meie olemusse on sisselõimunud imeline võimekus Näha, Tunda, Luua, Väljendada ükskõik mida, olles sõltumatu aja ja ruumi piiratusest ning kõiges selles siin ja praegu seisundis "süvenevalt kulgeda". Olla kaasloojaks selles pidevalt muunduvas ja läbipõimunult teisenevas, paljuruumilises Olemises.
Castaneda raamatutes kirjeldatakse seda seisundit Kolmanda tähelepanuna, paljudes teistes traditsioonides lihtsalt valgustatusena.
Oma teadvust on võimalik avardada ja süvendada sellise võimekuseni. Mõnel nõuab see rohkem , mõnel vähem pingutust või aega - igaljuhul varem või hiljem jõuame kõik selleni. See on inimese Olemuse ja Inimvormist toimuva muundumise loomulik protsess.

Seda protsessi on võimalik kiirendada. Märgiks, et oldakse kiirenenud avardumiseks valmis, on seespoolt tulev tugev huvi ja tõmme eelpoolloetletud teemade ja suundumuste suhtes - niinimetatud "liblikad kehas" kui loete või kuulete neid teemasid.

Meis on vähem või rohkem uininud olekus väga võimekad "organid" : Teadvustamise, Tajumise, Loomise, Kulgemise "organ". Neid võiks ka meelteks nimetada.

Tavaliselt on meie Teadlikkuse , Tähelepanu , Tundmise ja Tahte organ nn " looteseisundis" . " Looteseisundis" on nad seetõttu, et meid ei ole õpetatud neid elus kasutama, nendele tähelepanu pöörama. Meid kasvatanud ja õpetanud inimesed, kool ja elukeskkond on nendest vähe teadnud või üldse mitte.
Rohkem on õpetatud kasutama mõistuse kui mõtlemise organit , kuid ühekülgselt tema ratsionaalset - lineaarset, teadmiste põhist külge( nn vasakut ajupoolkera). On õpetatud ja harjutatud elama rohkem parema kehapoole teadvuses. See tagab konkreetse, piiritletud, kujutlustel ( teadmistel) ja kirjeldustel, õigel ja valel põhineva enese ja maailma pildi, mida kogu aeg luuakse minevikust tulevikku sisedialoogi abil. See on nn inimliku ego seisund, kus meie Mina on õpetatud end piiritlema teadmiste, meeldivuste ja ebameeldivuste, õige ja vale, kole ja ilus sasipuntrasse. Enamik elujõudu kulub sisedialoogiga enese ja maailmapildi ülevalhoidmisele. Olemuslikele suundumustele, nende teadvustamisele jõudu lihtsalt ei jätku.

Valgustumise tee, oma Olemuse ja olemuslike võimekuste, loomisorganite ellukutsumise tee algab kõikides traditsioonides erinevate praktikate abil Kogeva vaatleja, tähelepanu organi, mõtlemisorgani ja tajuorganite võimekuste tasakaalustamisest, süvendamisest ja avardamisest. Vasaku kehapoole teadvuse (parema ajupoolkera) teadlikust aktiveerimisest. Erinevate meetoditega oma teadmiste ja kujutluste allika - rakumälu transformeerimisest. Praktikaid nimetatakse erinevalt (meditatsioonid, palved, rituaalid, mittetegemised, enese varitsused ja enesejälitused, jne), olemuslik eesmärk on üks.

Kui on kogutud piisavalt kogemust sisedialoogi aeglustamisest, sisemises vaikuses toimuvast "mõtlemisprotsessist", vaikuses toimivast kogemusepõhisest lõdvestunud tähelepanust (nn II tähelepanu) mõtete, tunnete, kehaprotsesside, väliste sündmuste ja objektide suhtes, teadlikust suhtumisreaktsioonide muutmisest, siis hakkame tähele panema, et iseenda ja maailma taipamine ja mõistmine üha avardub ja süveneb.
Hakkame märkama, et tähelepanu suunamisega ja hoidmisel tekkivatel tunnetel, kogeme ja taipame järjest rohkem tundevarjundeid (avardume inimlike energiate tunnetuses), mingi aja pärast hakkame märkama ka kogemusi, mis on mõistuslikult raskesti kirjeldatavad, see-eest hästi kogetavad (avardume üleinimlike ja mitteinimlike energiate kogemises).
Võime kogeda, et meis tasapisi puhkeb vägagi konkreetne, kehaliselt kogetava asukohaga " ruum", millest tundmine lähtub. Seda ma nimetangi arenevaks tundmise organiks.

Sarnane protsess toimub ka Tähelepanu, Tahte ehk Loomisorganiga ja Mõtlemise organiga, seda siis, kui me oma tähelepanu teadlikult suuname ja hoiame soovidel ja tegude tegemisel, mõttel või mõttetühjusel.

Vaatleva kogejana tähelepanu "kiire" teadlik suunamine erinevates olukordades kehaga , tunnetega ning mõtlemisega seotud protsessidele, toob lisaks mõistuse, tundmisorgani ja loomisorgani avardumisele kaasa Teadliku Mina avardumise ning tähelepanu organi võimekuse kasvamise.
Varem või hiljem sünnib ka tähelepanu organist ja kõikide teiste eelpoolloetletud organ - meelte tasakaalustatud ning ühtsest koostööst tulenev võime ükskõik millele keskendudes sellesse Teadliku Minana voolavalt, lõputult, süveneda (Näha, Taibata ja mõjutada kogu lõputust, mis seotud sellega, millele keskendud).Minu jaoks see seisund ongi Valgustatus või siis Kolmandas tähelepanus olek.

Kõigi jaoks ei pea, ega ka ole, valgustumine elueesmärgiks (kunagi me valgustume niikui nii!).
Kui see aga nii on, siis, et selleni jõuda, on inimene mingiks ajaks võtnud enesele vastutuse käia pingutusterohket, eneseületamist nõudvat rada.Sellel teel on tarvis ületada oma harjumused, teadmised, hirmud, kiindumused, oma rakumälu, oma DNA väljakujunenud passiivsus - aktiivsus struktuur.
See on väga suur eesmärk, mis nõuab endale väärilist ajalist, füüsilist, emotsionaalset ja vaimset pingutust, distsipliini ja regulaarsust, loobumisi ja laitmatust. Samalajal on ta igaleühele selles elus reaalselt saavutatav. Sõltuvalt isikliku ajaloo sisust on saavutamise rada ja eesmärgi saavutamiseks kuluv jõuhulk igalühel oma ja erinev. Sellised me inimestena lihtsalt oleme!

Praegune aeg töötab meie kasuks. Kui mõni aeg tagasi kulus inimesel tavaliselt olemuslikuks transformatsiooniks 13 - 15 aastat regulaarset, laitmatut praktiseerimist, siis praegusel ajal on protsessi võimalik läbida umbes 3 - 5 aastaga.

On lõputult ilusaid inimlikke eesmärke, mille poole püüelda.
Mitte kunagi ei tee halba, kui me oma tajuorganeid tasakaalustatult arendame, avardame mõtlemise või tähelepanemise võimekusi, avardame taipamise ja mõistmisvõime sügavust. Me avardame sellega kontakti iseenda ja maailmaga. Kui me seda teeme, siis ellu tuleb rohkem elujõudu, elurõõmu, huvi, põnevust, tervist, jne. Arvan, et see ei jookse mitte kellelgi mõõda külge maha.

Kavandatav laagrite tsükkel ongi mõeldud neile, kes tahavad õppida tundma ja avardama oma erinevate olemuslike "organite" võimekusi, õppida neid juhtima ja igapäevaelus loovalt kasutama ükskõik milliste eesmärkide kontekstis.

Tsükkel on üles ehitatud printsiibil : Pindmiselt sügavamale, vundamendist katuse suunas.
Laagrid on füüsiliselt, emotsionaalselt ja vaimselt intensiivsed.

Kasutan läbipõimunult transpersonaalset ja shamanistlikku terminoloogiat ning praktilist lähenemist, samuti abivahenditena iidseid geomeetrilisi struktuure ja vorme oma tajumeelte äratamiseks, tasakaalustamiseks ja avardamiseks.
Tervikliku enesearendamise laagriplatsil on välja ehitatud teadlikkuse ja tunnetuse avardamise, hinge terviklikustamise ruum Kiviring - Elurattaga, pöörlevpraktikate, mõtluse ja meelte vabastamise ruum Põhjala spiraaliga, higitelgiruum. Ehitamisel on rännaku ja leidmisruum labürintidega ning püramiidiruum.

Päikestja avarust kõigile!

Tõnu Talimaa
Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
EST  RUS
Uudised
--------
Arhailiste Traditsioonide Keskus
Keskuse kasutusvõimalused
Trummi ja flöödipood
Asukoht
--------
Megaliitehitised
Rituaalid
Fotogaleriid
--------
Ürituste aastaplaan
Kontakt ja tutvustus
Artiklid
Annetuskeskkond
Arhiiv üritustest
--------

Nimi
Email

116VIDEOD JA AUDIOD

Video ja Audiomaterjalid
Arhailiste Traditsioonide keskusest ja 
Tõnu Talimaa tegemistest.


    

2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
shamaaniolemisest ja praktikat


Šamaanifestival
ŠAMAANIPÄEVAD 2022
21 - 24 Juulil
Indiaani hingeflöötidw meisterdamise
töötuba
21 - 22 mai
 


TRUMMI - JA
FLÖÖDIKODA
 

 SHAMAANIPÄEVAD 2022


SHAMAANIRESTORAN