Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"


Shamaanilaager

"ENESEMUUTMISE KUNST
TERVIKLIKKUSE TEHNOLOOGIAID KASUTADES"

20 - 22. juuli

Läbi viib
Tõnu Talimaa.

Maagilise ringi sümbol on oma erinevates vormides tuntud praktiliselt kõikides kultuurides ja traditsioonides. Kõige põhjalikumalt on tema tähendust ja olemust ning temas sisalduvaid erinevaid praktilisi võimalusi kirjeldatud hiina muutuste raamatus, tiibeti mandalates, indiaanlaste rituaalides ja elufilosoofias, Atlantisega seotud legendides. Ruumiliselt on tema aspektid kodeeritud püramiididesse, hiitesse, kirikutesse, hoonetesse - kõigesse.
Inimese hingamine, sünd, elu ja surm on maagilise ringi avaldumine. Ka inimese ülesehitus, keha, hinge ja vaimu omavaheline toimimine nii sise- kui välismaailmas põhineb Maagilisse Ringi kodeeritud seaduspärasustel.
Teadjad, maagid, shamaanid, tervendajad, alkeemikud on läbi aegade seda tõdemust suurema või väiksema eduga kasutanud, igaüks natuke oma vaatenurga alt.
Arvata võib, et tanapäeva on jõudnud kaduvväike osa nendest teadmistest ja oskustest, mis läbi ajastute on maagilise ringi kohta teatud ja osatud.
Selle põhjal, mis meieni on jõudnud ja pidevalt jõuab, võib ütelda, et Maagiline ring ja tema läbi avalduv Kõiksus avab ennast igale tema poole pöördujale sügavalt isiklikult ja individuaalselt - Läbi pöörduja mõtete, tunnete, soovide ja kehaliste protsesside.
Seetõttu saab Maagilise ringiga suhtlemine ja temalt õppimine võimalikuks, kui inimene oskab oma meelt vaigistada, erapooletult jälgida ning tingimatult kogeda oma mõtetes, tunnetes ja kehas toimuvat.
Maagiline Ring toimib meie taotlusele vastavate, teadvusesse kerkivate kogemuste võimendajana.
Maagiline ring, nagu ka püramiidid, spiraalid, bumerangid, labürindid, unenäopüüdjad, jne. on vaimsed tehnoloogiad, mille aktiveerivad teadlikult loodud Taotlused - Palved.
Sellest tulenevalt on lõputult tema kasutusvaldkondi, -meetodeid ja -võimalusi. Ta toimib nii füüsiliselt väljaehitatult, joonistatult, kujutluslikult kui ka mõnes muus vormis.


Süstematiseerides Maagilise Ringi ja teiste "vaimsete tehnoloogiate" kasutusvõimaluste praktilisi tutvustamisvõimalusi, võtsin aluseks inimeste jaoks olulised ja aktuaalsed eluvaldkonnad.

 • Teadlikkuse avardamine - Teadliku Meele arendamine, erinevate tunnete ja seisundite kogemuslik tundmaõppimine, kadunud hingeosade ülesleidmine ja tagasitoomine, olemise terviklik mõistmine. Sisemine, iseenese tasakaalustamine ja maailma tervikuks loomine.
 • Sisemaailm tundmaõppimine - alateadvus, mälu, tervis, enesetervendamine, kannatuste põhjuste leidmine
 • .
 • Isiklik ajalugu ehk karma ja selle kustutamine, inimsuhted, vajalike oskuste, annete, teadmiste ja nendega seotud teadvuseseisundite ülesleidmine ja arendamine.

 • Välise maailma erinevate sündmuste mõjud eneseteostusele. Abivahend valikute tagajärgede teadvustamiseks.
 •  

  Eelnevaga loetlesin vaid mõningaid Maagilise Ringi, põhjala spiraali, labürintide kasutusvaldkondi, milliseid ma eelseisvas laagris praktiliselt tutvustan.
    Igaühel on võimalik, olles vahetult kiviringis, spiraalis, labürindis, õppida neis eelloetletud valdkondades nendega ja iseendaga suhtlema.

  Põhiteemad:

 • Higitelgi tseremoonia.
 • Tutvustan Maagilise ringi ülesehitust. Samuti kõige esmasemaid oskusi ja häälestusi, et temaga töö saaks võimalikuks:
 • Meele vaigistamine, lõdvestumine, Taotluste loomine.
 • Põhiilmakaarte suundade häälestamine ning nende kehaline, energeetiline ja informatiivne kogema õppimine.
 • Valguse ja pimeduse piirkonnad meie hinges ja teadvuses, nende joonised Maagilises ringis - karma kaart.
 • Hinge valgustumise ja teadvuse avardumise protsess Maagilises ringis(hingeosade tagasitoomine ).
 • Maagilise ringi ja hingamisprotsessi vahelised seosed.
 • Maagiline ring kui kõiksuse terviklikkus siin ja praegu hetkes.
 • Eneseteostus (Kehaline valgustumine) kui kõiksuse terviklikkuse kehaline saavutamine.
 • Maagilise ringi abil eneseteostuse diagrammiline määratlemine siin ja praegu hetkes tervikuna, erinevates elu põhivaldkondades, üksikutes sündmustes. Diagrammide (joonis-mandalate) abi terviklikkuse suunas valikute tegemisel.

 • Algelementide vahekorra määratlemine kehas, hinges ja mõtlemises ning praktilised tasakaalustamise võimalused.
 • Enesetervendamine läbi algelementide sisemise tasakaalustamise.
 • Enesetervendamine läbi isiklikku ajalukku suhtumise muutmise.
 • Praegu tehtavate valikute tagajärgede kogemuslik vaatlemine tulevikus.
 • Praeguste kannatuste algpõhjuste ülesleidmine minevikust.
 • Kehaliste, energeetiliste ja vaimsete ummistuste vabastamine.
 • Reedel, 20. juulil on soovitav kohale jõuda hiljemalt (võib ka varem saabuda) kella 16.30 - ks, et jääks aega telgi ülespanekuks ja kohaga tutvumiseks.

  Laager lõpeb pühapäeval, 22. juulil, orienteeruvalt kell 16.00 - 17.00

  Asukoha kaart on siin.

  Bussiga tulles on vaja tulla kas Kosele või Kose – Ristile.
  Sealt saab jala, või võin ka vastu tulla.
  Tallinnast käivad marsuut taksod 229 Estonia eest.
  Balti jaamast bussid nr 138, 141.
  Bussijaamast Tartu suuna kiirliinid Kose - Ristile.

   

  Laagri orienteeruv päevakava:

  7.30 - Äratus.

  8.00 - 9.00 - Hommikujooga, jõukõnd/jõujooks, liikumatuse mõtlus.

  9.00 - Hommikusöök.

  10.30 - 14.00 - Praktikad ja teooria.

  14.00 - Lõuna.

  16.00 - 19.00 - Praktikad ja teooria.

  19.00 - Õhtusöök.

  20.30 ~ 22.00 - Õhtused praktikad.

   

  Laagri osavõtutasu on 80.- EUR

  Osalustasu sisaldab telkimisruumi, koolitust , toitlustust.

   

  Registreerimiseks kanda tagastamatu registreerimistasu 25.- EUR arveldusarvele.

  a/a 221051797028
  Saaja: OÜ Avardaja

  Selgitus: laagrisse registreerumine 20 22. juuli
  Registreerumisest anda teada samal e - mailil terviklik1@terviklik.ee

   

  Tervikuna tasuda samale arvele. Siis selgituseks märkida: 20 - 22. juuli laagrist osavõtutasu.

   

  Rohkem infot : tel 55 646 987 või terviklik1@terviklik.ee


  Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
  Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
  EST  RUS
  Uudised
  isiksuse transformatsiooni süsteem Mängud teadvuse avaruses
  --------
  Arhailiste Traditsioonide Keskus
  Keskuse kasutusvõimalused
  Trummi ja flöödipood
  Asukoht
  --------
  Megaliitehitised
  Rituaalid
  Fotogaleriid
  --------
  Ürituste aastaplaan
  Kontakt ja tutvustus
  Artiklid
  Annetuskeskkond
  Arhiiv üritustest
  --------

  Nimi
  Email

  235  VIDEOD JA AUDIOD

  Video ja Audiomaterjalid
  Arhailiste Traditsioonide keskusest ja 
  Tõnu Talimaa tegemistest.


      

  2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
  shamaaniolemisest ja praktikat


  Šamaanifestival
  ŠAMAANIPÄEVAD 2022
  21 - 24 Juulil
  Indiaani hingeflöötidw meisterdamise
  töötuba
  21 - 22 mai
   


  TRUMMI - JA
  FLÖÖDIKODA
   

   SHAMAANIPÄEVAD 2023


  SHAMAANIRESTORAN