Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"
eurotas-logo


Enesearendamise semianar

 ENESEMUUTMISE MEISTERLIKKUS

18 - 20 mail Tallinnas 

Vabadus iseendast ja vabadus Isenda jaoks - mis see on?

See on põhiteema sellel seminaril ning kuidas seda saavutada.

Vabadus iseendast - seda võiks kirjeldada kui vaba olemist enda instinktiivsete reaktsioonide sunnist, mis avalduvad mõtete, emotsioonide, tahtmiste, harjumuste, jne vormis - nn sisemiste piiridena.

Vabadus Iseenda jaoks - see on seotud Teadvelolijana Vaba tahtega valikute tegemisega eesmärkide saavutamiseks.

 • Kuidas harjutada ennast märkama mälust voogavaid mõtte, tunde ja tahtmiste instinktiivseid ja automaatseid protsesse.
 •  kuidas nende suhtes teadvelolu harjutades saavutada vabadus nende sunnist.
 • kes olen Mina ja kuidas harjutada oma sisemaailma ja välist maailma puudutama teadvelolija pilguga.
 •  Mida see endaga kaasa toob sisemaailma ja välise maailma jaoks.


Mõningaid mõtteid seminari kohta.

Tähelepanelikkuse ja empaatia arendamine enda ja teiste suhtes võimaldab mõista ja loovalt lahendada varjatud või nähtavaid stresse, pingeid ja  konflikte nii enda sees kui teistes inimestes ja  neid on siis lihtsam maandada. Samuti soodustavad need omadused kaaslaste mõtete ja soovide nn lennult haaramist, mis tõstab meeskonnatöö efektiivsust ja sisukust.
Oskus muuta oma sisemisi seisundeid ja vaatenurki võimaldab enda jaoks hirmutavaid, raskesti tehtavaid, ärritavaid tegevusi, suhteid ja eesmärke muuta väljakutseteks, huvitavateks, endale ja teistele rahulolu toovateks tegevusteks. Elujaatav inimene rasketes ja keerulistes situatsioonides on suur motivaator ja meeskonna toimimise mootor.
Kui me ise oma olemist , tegemisi, ütlemisi naudime ja väärtustame, siis sellega me innustame samadesse seisunditesse ka neid, kellega suhtleme, koos tegutseme, tervendame üldist õhkkonda avatusele ja elurõõmsusele.

 Milline on koolituse eesmärk

 •         Õppida märkama sisemisi piire, mis ei lase paljudel kasulikel oskustel, annetel, omadustel puhkeda ning areneda. Õpime neid piire avardama ja ületama.
 •         Arendada tähelepanelikkust enda ja teiste suhtes, empaatiavõimet, et neid teadlikult kasutada isiklikus elus - ja tööl muutusi luues või muutuvates protsessides osaledes.
 •         Õppida tundma isiklikke sisemisi ressursse, mis on vajalikud enda sisemaailma (väärtused, teadmised, tunded, soovid, tahe) teadlikuks juhtimiseks ja muutmiseks, et välises maailmas saaksid ilmuda meie ellu meile vajalikud uued võimalused, situatsioonid, lahendused, jne.
 •         Õppida muutma oma seisundeid ja vaatenurka, kui midagi on raske, võimatu, ebameeldiv, et situatsioon muutuks kergemaks, võimalikuks, huvitavaks.

Oodatavad tulemused:

 • Saab arendada julgust vastu minna enda sisemistele piiridele ning neid avardada.
 • Paraneb inimeste meeleolude, varjatud ootuste märkamise võime ja loominguliselt kohaneva suhtlemise oskus.
 • Eneseteadvustamise oskus muudab eneseväljenduse keskendunumaks, konkreetsemaks, selgemaks, täpsemaks. Oluline eristub paremini mitteolulisest.
 • Kasutades teadlikult ja oskuslikult oma sisemisi ressursse oma sisemaailma juhtimisel, muutub Uute ja tundmatute tegevuste realiseerimine ja eesmärkide saavutamine lihtsamaks.
 • Märkamise oskus enda sisemaailmas toimuva suhtes võimaldab iseennast paremini mõista ja aru saada, teadlikult juhtida oma keha, tunde ja mõtlemise protsessi.
 •  Õpitavaid oskusi saab kasutada enesetervendamiseks, erinevate oskuste ja isikuomaduste arendamisel, varjatud annete avastamisel.
 • Saab kasutada neid teadmisi ja oskusi isikliku elujõu tasakaalustatud igapäevasel jaotamisel töö, pereelu, iseenda ja sotsiumi kui eluvaldkondade vahel. Viimane on õnnelik , ennastväärtustav, elujõuline olemise oluline aspekt.
 • Vaba Tahte arendamisel.

Seminar toimub Tallinnas, Kaarli pst 10, OVAALSTUUDIOS.

Reedel kella 18.00 - 22.00

Laupäeval ja pühapäeval kella 10.00 - 18.00

 

Seminari osavõtutasu on 100.- EUR

Registreerimiseks kanda tagastamatu registreerimistasu 25.- EUR arveldusarvele.

a/a 221051797028 Saaja: OÜ Avardaja

Ülejäänud osalustasu saab tasuda sularahas kohapeal või samale arveldusarvele.

Selgitus: Enesemuutmise kunst 18 - 20 mai
Registreerumisest anda teada  e - mailil terviklik1@terviklik.ee
Infot saab telefonil             55 646 987     Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
EST  RUS
Uudised
--------
Arhailiste Traditsioonide Keskus
Keskuse kasutusvõimalused
Trummi ja flöödipood
Asukoht
--------
Megaliitehitised
Rituaalid
Fotogaleriid
--------
Ürituste aastaplaan
Kontakt ja tutvustus
Artiklid
Annetuskeskkond
Arhiiv üritustest
--------

Nimi
Email

117VIDEOD JA AUDIOD

Video ja Audiomaterjalid
Arhailiste Traditsioonide keskusest ja 
Tõnu Talimaa tegemistest.


    

2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
shamaaniolemisest ja praktikat


Šamaanifestival
ŠAMAANIPÄEVAD 2021
23 - 25 Juulil
Indiaani hingeflöötidw meisterdamise
töötuba
21 - 23 mai
 


TRUMMI - JA
FLÖÖDIKODA
 

 SHAMAANIPÄEVAD 2021


SHAMAANIRESTORAN