Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"SIIT SAATE MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA.

 NIMI
E - MAIL
TEEMA
 

TEATE SISU
Telefonid    Tõnu Talimaa: +372 55 646 987
  Terje Parts: +372 55 529 139
 

Tere.

Minu nimi on Tõnu Talimaa.

Sündisin 18. juunil. 1966 aastal.

Mind huvitasid juba poisikesena kõiksugu teemad, mis käsitlesid universumi teket ja arengut, astronoomiat. Kooliajal vanemates klassides lisandus huvi keemia, tuumafüüsika, relatiivsusteooria, kõikvõimalike paranähtuste, inimese energeetika ja erinevate tervendamisvõtete suhtes.
Palju on nendel teemadel loetud. Otsisin vastuseid teaduslikest raamatutest, Piiblist, Bhagavad - Gitast, budistlikkest tekstidest ning kõikvõimalikest muudest allikatest. Käisin erinevate seminaride kaudu erinevatelt õpetajatelt küsimustele vastuseid nõutamas(pendli ja raamide kasutamise kursused, TM, jooga), kuid alati tundsin kuskil sisimas rahulolematust, mis sundis pidevalt edasi otsima. Mida otsisin, seda ma siis veel ei teadnud.

90 - date alguses puutusin kokku Castaneda raamatutega ning seejärel erinevatest allikatest tolteekide, maiade ja inkade maailmamõistmise kirjeldustega, shamanismiga. Tundsin sisemiselt, et need on mulle palju lähedasemad ja tuttavamad, kui kogu eelnev kokku. Tekkis sügav huvi shamanistliku maailmanägemise vastu.
Hakkasin raamatute järgi omal käel igapäevaelu tingimustes tegelema Castaneda raamatutes erinevate eesmärkide saavutamiseks soovitatavate praktikatega.
Algsele subjektiivsele edukusele järgnesid üsna pea tugevad tagasilöögid suhtumistes iseendasse ja ümbritsevatesse, inimsuhetes, tervises ja tegude tegemise võimes. Ma ei suutnud mõista - miks? Tegin kõike justnagu õigesti. Mõistmised hakkasid tulema, kui kohtusin Sergei Strekaloviga.

See juhtus, 1996 aastal, kui Sergei viis Tallinnas ekstrasenssidele ja professionaalsetele tervendajatele läbi hiilerlikku, aura tasakaalustamise seminari ning tutvustas oma maailmanägemist. Avastasin tol ajal enda jaoks, et tema poolt loodud filosoofilis - praktiline süsteem "Mängud Maailmades" on lähedane shamanistlikule, täpsemalt tolteekide ja maiade maailmanägemisele, olles samal ajal väga hästi sulandatud tänapäeva psühholoogia kui ka igapäevaelu konteksti. Ta tegi mulle ettepaneku osaleda ka muudel seminaridel. Sellest ajast olen Sergei kaasrändur ja õpilane.
Ta pühendas mind ja veel paljusid õppidasoovijaid regulaarsete kohtumiste ja rännakute ajal (nädal iga 3-4 kuu järel) oma teadmistesse ja oskustesse, mis puudutasid paljusid valdkondi.

Näiteks:

 • Inimese keha, elujõudu, tervist, haigusi, tervendamist.

 • Kõige erinevamate energiate ja energeetiliste avaldumiste saladusi ning nendega koostoimimise ja nende juhtimise võimalusi.

 • Kuidas teadlikult suunata oma mõtteid, kujutlusi, nägemusi, tundeid, emotsioone, kehaprotsesse.

 • Õpetas kasutama kõige erinevamaid isiklikke eneseteadvustamise abivahendeid (oma enese keha, maagiline ring, seisundite muutmise väravad, Taro kaardid, väeesemed), loodusvormidega suhtlema, mäletama tulevikku ja minevikku ning palju, palju muud.

Tekkis mõistmine -- sotsiaalses ja isiksuslikus plaanis on seda kõike vaja selleks, et oleks võimalik edukalt toime tulla oma sisemaailmaga (mõtetega, mälestustega, emotsioonidega, tunnetega, soovidega, kehaseisunditega, tervisega), et arendada oskusi - kuidas luua avatusel ja mõistmisel põhinevaid inimsuhteid kodus ja tööl, et osata eesmärke püstitada ja neid siis saavutada, et seada oma seisundeid, suhteid, tegemisi nii, et nendest oleks kasu ka meid ümbritsevale maailmale.

Veel olulisem on aga see - kõiki neid oskusi , õigemini nende kaudu igapäevaelus saadud isiklikke kogemusi , on vaja selleks, et süviti mõista ja taibata ISE OLEMIST, et kogeda vastust küsimustele KES MA OLEN, KUST TULEN, KUHU LÄHEN. Nendest kogemustest sünnivad ELU taipamisse omakorda täiesti uued mõõtmed.

Tasapisi hakkasid vanad ja uued teadmised ning kogemused sulanduma terviklikuks elupildiks.

Minu elu üheks läbivaks jooneks on olnud oma teadmiste ja kogemuste kõige erinevamates vormides edasiandmine. Nii oli see kooli, ülikooli, sõjaväe ajal ning ka talupidamisega tegeldes. Selline väliste sündmuste organiseerumise ilming hakkas üsna pea avalduma ka Sergei juures õppides.
Mõistsin, et minu elu üheks põhiülesandeks ongi oma oskuste ja kogemuste teistega jagamine.
2000- l aastal võtsin vastu teadliku otsuse - hakata läbi viima vestlusringe ja seminare teemadel, mida ise valdan ning hakkasin oma elu ümber korraldama. Talupidamine hakkas tasapisi muutuma teisejärguliseks hobiks ning põhitegevuseks muutus koolitustegevus.
Sellega kaasnes Sergei juhendamisel professionaalne grupiprotsesside ja grupidünaamika ning seminaride läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskuste tundma õppimine ning praktiline omandamine (see toimub siiamaale).
Kaheksa aasta jooksul olen aastas läbi viinud keskmiselt 1 - 2 shamaanilaagrit kestvusega kaks nädalat ning 12 - 15 seminari pikkusega 3 - 8 päeva kõige erinevamatel teemadel.

Kindlasti tekib küsimus: Miks ma seda teen? Mis see mulle annab? Saaks ju palju lihtsamalt hakkama.

1. Seminare organiseerides, ette valmistades ja läbi viies avastasin, et see tegevus on erinevate elusuundade suhtes väga intensiivne iseeneselt õppimise ja enesearendamise protsess.
Võiks tuua sellise allegoorilise võrdluse.

 • Kui raamatutest informatsiooni koguda, siis elatakse "ühte elu" "paljude elude" kaudu.

 • Kui käia loengutel, kus on suhtlemine emotsionaalse lektoriga, siis elatakse "ühte elu" "ühe elu" jooksul.

 • Kui osaletakse praktilistel isikliku kogemuse omandamise seminaridel ning püütakse omandatut igapäevaellu rakendada , siis elatakse "ühe elu" jooksul "palju elusid".

 • Kui ise jagatakse huvitatutele oma praktilisi kogemusi - kuidas jõuda isiklike kogemusteni ja nendest tulenevate teoreetiliste teadmisteni -- iseeneselt õppimise oskusteni, siis kogemuste jagaja elab "paljusid elusid" ühe sellise sündmuse (seminari) jooksul.

Need on intensiivsuselt ja kvalitatiivselt erinevad sisemise - ja välise terviklikkuse poole liikumise kiirused.
Minu jaoks on viimane variant võimaluseks saavutada sisemine ja väline terviklikkus selle elu jooksul.
Ka seminarides osalejatele pakun võimalust isiklike kogemuste vormis osa saada selles elus sisemise ja välise terviklikkuse saavutamise radadest või vähemalt võimalust arendada oskust "ühe elu"jooksul elada "palju elusid".

2. Olen veendunud, et minu teadmised, kogemused ja oskused on igapävaelu seisukohast kasulikud ka teistele.

3. Teen seda selleks, et aidata huvitatutel kaasa erinevates elusituatsioonides oma sisemaailmaga (mõtetega, mälestustega, emotsioonidega, tunnetega, soovidega, kehaseisunditega)edukalt toimetulemise oskuste arenemisele. Et osataks luua kodus ja tööl avatusel ja mõistmisel põhinevaid inimsuhteid, eesmärke püstitada ja neid siis saavutada, et osataks oma seisundeid, suhteid, tegemisi seada nii, et nendest oleks kasu iseendile, kui ka ümbritsevale maailmale.

4. Seminaride läbiviimine on huvitav, vaimset, emotsionaalset ning kehalist väljakutset ja rahulolu pakkuv tegevus.

Seminare läbi viies on minu põhilisteks eesmärkideks:

 • Luua osalejatele seminaril või vestlusringis ohutud tingimused isiklike kogemuste saamiseks antud teemade kohta.

 • Võimaldada osalejatel praktikate kaudu omandada isiklikke uusi kogemusi antud teemade kohta ning aidata teooria kaudu erinevad kogemused liita ühtseks tervikuks.

 • Aidata osalejatel uued isiklikud kogemused muuta igapäevaelus praktiliselt kasutatavateks.

 • Luua osalejatele seminarist (antud teemast) informatiivne, energeetiline ja kehaline tervik.

Need olid mõningad tutvustavad mõtted iseendast seminaride ja vestlusringide läbiviimise kontekstis.

Terve ja terviklik olemist Teile soovides.
Tõnu Talimaa

terviklik1@terviklik.eeMÕNED ESINEMISED RAADIOS JA ARTIKLID AJAKIRJADES.

Intervjuud Peeter Liivi saates "Traditsiooni tarkus"
Teemal - "Egregoridest"

Teemal - "Kas ma tunnen iseennast"

Teemal - "Elukestev Areng"
Intervjuu Ingrid Peegi saates "Halloo Kosmos"

Artikkel ajakirjas "Naisteleht" 28. jaanuar 2010

"Shamaan Tõnu puhastab hinge Põhjala spiraaliga". Autor Aive Antsov
Artikkel Tõnu Talimaast ajakirjas tervispluss veebruar 2004."Mees nagu majakas". Autor: Kai Siidirätsep 

  intervjuu ajakirjale Saladused  aprill 2010
"Shamaan Tõnu usub, et muutusi tuleb luua ise oma ellu"

Artikli autor: Aive Antsov


Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
EST  RUS
Uudised
isiksuse transformatsiooni süsteem Mängud teadvuse avaruses
--------
Arhailiste Traditsioonide Keskus
Keskuse kasutusvõimalused
Trummi ja flöödipood
Asukoht
--------
Megaliitehitised
Rituaalid
Fotogaleriid
--------
Ürituste aastaplaan
Kontakt ja tutvustus
Artiklid
Annetuskeskkond
Arhiiv üritustest
--------

Nimi
Email

224VIDEOD JA AUDIOD

Video ja Audiomaterjalid
Arhailiste Traditsioonide keskusest ja 
Tõnu Talimaa tegemistest.


    

2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
shamaaniolemisest ja praktikat


Šamaanifestival
ŠAMAANIPÄEVAD 2022
21 - 24 Juulil
Indiaani hingeflöötidw meisterdamise
töötuba
21 - 22 mai
 


TRUMMI - JA
FLÖÖDIKODA
 

 SHAMAANIPÄEVAD 2023


SHAMAANIRESTORAN