Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"
eurotas-logo
Enesemeisterlikkuse seminar
"KES MA OLEN"


Seminari sissejuhatuses mõtestatakse lahti enesetajumise ja - tunnetamise ning enesejälgimise ja -vaatlemisega seotud teemasid. Praktiliste harjutuste abil õpitakse sisemiste protsesside jälgimist ja tajumist. Ülejäänud seminari tegevuses käsitletakse psüühika, teadvuse, isiksuse, ego ja alaisiksuste olemasolu.

Seminari "Kes Ma Olen" teemad:

• Kuidas kujuneb meie minapilt. Iseenda ja maailma teadvustamise protsess. Teadlikkuse ja teadvustamise instrumendid.
• Tähelepanu kui „psüühiline organ" ja tähelepanelikkus. Sisemaailmas toimuva varitsemine, jälitamine ja sellele reageerimine.
• Inimteadvuse 3 reaalsust ja nende keeled – mõtted, tunded, kehaaistingud (info, energiad, kehaprotsessid).
• Isiklik ajalugu; kuidas ta loob meie iseloomu, harjumusi, reaktsioone, isiksust ning elusituatsioone ja sündmusi.
• Minateadvuse paljusus.
• Isiksus ja alaisiksused.
• Mis on EGO.
• Sisemine psüühiline perekond – peamised alaisiksused, iseloomu ja isiksuse allikad.
• Alaisiksuste jõud, energia ja teadlikkus.
• Alaisiksuste liigid ja vormid.
• Arhetüüpsed protsessid ja nende seosed alaisiksustega.
• Eelmised elud ja esivanemad kui hetkes elavad alaisiksused.
• Loominguliste, spontaansete, mänguliste alaisiksuste arendamine.
• Haigused ja alaisiksused. Enesetervendamine.

Seminari "Kes Ma Olen" praktikad:

• Kehalis-dünaamilised praktikad – jooga, tants, pantomiim
• Hingamispraktikad
• Rollimängud
• Konstellatsioonid
• Eneseanalüüs ja rühmatööd

 

Päevakava
Reede:

18.00- .......... sissejuhatus

Laupäev:
7.00-8.00 hommikune dünaamiline hingamispraktika
8.30-9.30 hommikusöök
10.00-14.00 põhiprogramm
14.00-15.30 lõunasöök
15.30-18.30 põhiprogramm
18.30-19.30 õhtusöök

Pühapäev:
7.00-8.00 hommikune dünaamiline hingamispraktika
8.30-9.30 hommikusöök
10.00-14.00 põhiprogramm
14.00-15.00 lõunasöök
15.30-17.00 seminari kokkuvõte ja lõpetamine

Kohale palume tulla reedel 1 h enne seminari algust, et oleks aega end sisse seada.

SEMINARI HIND:   150€
Koolitaja:               Tõnu Talimaa
Ööbimine:                 http://www.tuisuliiva.ee  "Tuisuliiva Puhkemaja"
Riietus:                       vabaaja mugavad riided
Vajalik:                        kirjutusvahend ja paber

Hind sisaldab majutust ja toitlustamist.

INFO JA REGISTREERIMINE:
Tõnu Talimaa
Tel: +372 55 646 987
E-mail: terviklik1@terviklik.ee


Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
EST  RUS
Uudised
--------
Arhailiste Traditsioonide Keskus
Keskuse kasutusvõimalused
Asukoht
Trummi ja flöödipood
--------
Megaliitehitised
Rituaalid
Fotogaleriid
--------
Ürituste aastaplaan
Kontakt ja tutvustus
Artiklid
Annetuskeskkond
Arhiiv üritustest
--------
SERGEI STREKALOV ENESEJUHTIMISE BAASKURSUS

Nimi
Email

265

 

VIDEOD JA AUDIOD

Video ja Audiomaterjalid
Arhailiste Traditsioonide keskusest ja
Tõnu Talimaa tegemistest.


   

2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
shamaaniolemisest ja praktikatest
SHAMAANITRUMMI  MEISTERDAMISE 
LAAGER
25 - 27 august
22 - 24 september


INDIAANI HINGEFLÖÖDI
MEISTERDAMISE LAAGER
2
5 - 27 august
TRUMMI - JA
FLÖÖDIKODA
 

 SHAMAANIPÄEVAD 2017


SHAMAANIRESTORAN

S.Strekalovi
ENESEJUHTIMISE BAASKURSUS 

KONTAKT